กิจกรรม/งบบริจาค

Medical Plus ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ  

งานอบรม “ดูแลด้วยหัวใจ ก้าวไปอย่างผู้เชี่ยวชาญ”
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ
ทางทีมงานรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวันที่แสนพิเศษและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการทุกท่านในครั้งต่อๆไป