กิจกรรม/งบบริจาค

ครอบครัวเขมะรังสี บริจาคจำนวน 10 เตียงให้กับ รพ.มุกดาหาร

ครอบครัวเขมะรังสี ผู้บริจาค

เตียงผู้ป่วยรุ่น3 ไกร์ไฟฟ้าพร้อมแบตสำรอง พิเศษ 4 ปีก จำนวน 10 เตียง ให้กับทางโรงพยาบาลมุกดาหาร

ทางแบรนด์ Medical Plus ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจสินค้าของทางบริษัท

เตียง 3 ไกร์ไฟฟ้าพร้อมแบตสำรอง พิเศษ 4 ปีก

 

เตียงผู้ป่วยรุ่น 3 ไกร์ไฟฟ้าพร้อมแบตสำรอง พิเศษ 4 ปีก

ดูสินค้า