กิจกรรม/งบบริจาค

งานอบรม “ดูแลด้วยหัวใจ ก้าวไปอย่างผู้เชี่ยวชาญ”
ครอบครัวเขมะรังสี บริจาคจำนวน 10 เตียงให้กับรพ.มุกดาหาร
ครอบครัวเขมะรังสี บริจาคจำนวน 1 เตียงให้กับ
รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย
Medicalplusขอขอบคุณ รีวิวจากผู้บริจาคเตียงผู้ป่วย1 เตียง ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
บริษัท ซี.ที.แลนด์ จำกัด ผู้บริจาคเตียงผู้ป่วย1 เตียง ผ้าปูที่นอนและที่นอนลมแบบมีช่องขับถ่าย ให้กับสำนักสงฆ์สวนถ้ำพระ
ครอบครัวเขมะรังสี บริจาคจำนวน 10 เตียงให้กับ
รพ.บึงกาฬ