กิจกรรม/งบบริจาค

ครอบครัวเขมะรังสี บริจาคจำนวน 10 เตียงให้กับ
รพ.บึงกาฬ

ครอบครัวเขมะรังสี ผู้บริจาคเตียงผู้ป่วยรุ่น 3 ไกร์ไฟฟ้าพร้อมแบตสำรอง พิเศษ 4 ปีก จำนวน 10 เตียงให้กับทางโรงพยาบาลบึงกาฬ

ทางแบรนด์ Medical Plus ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจสินค้าของทางบริษัท

เตียงผู้ป่วยรุ่น 3 ไกร์ไฟฟ้าพร้อมแบตสำรอง พิเศษ 4 ปีก

ดูสินค้า