กิจกรรม/งบบริจาค

บริจาคเตียงผู้ป่วย ให้กับ รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ทางร้านmedicalplus ขอขอบคุณ รีวิวจากผู้บริจาคเตียงผู้ป่วย1 เตียง ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ขอบคุณที่ไว้วางใจสินค้าของ Medical Plus

เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ ระบบมือหมุน ราวสไลด์

ดูสินค้า