12 ท่าบริหารร่างกายสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

การช่วยกายภาพบำบัดรักษาแก่ผู้ที่นอนติดเตียง เคลื่อนไหวด้วยตัวเองไม่ได้
(Passive Rehabilitation exercises)

โดยทั่วไปการช่วยฟื้นฟูกายภาพบำบัด จะช่วยฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ข้อ กล้ามเนื้อ หัวใจ หรือการผ่อนคลาย อย่างไรก็ตามผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงนั้นเกิดจากภาวะที่ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น สมองไม่สั่งการ อัมพฤกต์ อัมพาต 
ดังนั้น จึงต้องช่วยกายภาพแบบ passive เพื่อช่วยเคลื่อนไหวข้อ ไม่ให้ติดในขณะที่ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อแนะนำในการฟื้นฟูกายภาพบำบัด

  1. เคลื่อนไหวให้เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ
  2. เคลื่อนไหวให้สุด ตึงมากที่สุด
  3. ทำแต่ละแขน ทุกท่าซ้ำๆ เช้า 10 ครั้ง ช่วงเย็น 10 ครั้ง ให้ผู้ช่วยทำกายภาพ จับตรงข้อมือ และข้อศอก

การบริหารแขน 7 ท่า สำหรับการทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยติดเตียง

ท่าที่ 1 บริหารข้อไหล่ด้านหน้ายกแขนของผู้สูงอายุ ขณะที่นอน ขึ้นลง โดย ยกจากที่วางข้างลำตัดขึ้น ไปจนเหนือศีรษะ

ท่าที่ 2 บริหารข้อไหล่ด้านข้างค่อยๆ กางแขน เป็นวงกว้าง ขึ้นไปเหนือศีรษะเท่าที่ทำได้

ท่าที่ 3 บริหารข้อไหล่ในการหมุนโดยให้กางแขนกับข้อศอกขึ้น 90 % แล้วทำการยกเฉพาะข้อแขนส่วนปลายขึ้นลง
โดยให้แขนส่วนบนเป็นแกนหมุน

ท่าที่ 4 บริหารข้อศอกจับข้อมือแล้วงอข้อศอกเข้า ออก

ท่าที่ 5 บริหารข้อมือจับตรงข้อมือ และ นิ้วของผู้สูงอายุ เคลื่อนไหวให้ข้อมือไปด้านหน้าและหลัง

ท่าที่ 6 บริหารข้อนิ้วมือผู้ช่วยใช้มือนึงจับนิ้วหัวแม่มือ และอีกข้างจับนิ้วมือผู้สูงอายุ เคลือนไหวด้านนิ้วมือทั้งสี่ พับและกาง ซ้ำๆ

ท่าที่ 7 บริหารข้อนิ้วโป้งคล้ายท่าที่ 6 แต่เน้นบริเวณนิ้วโป้ง

การบริหารข้อเข่า 5 ท่า สำหรับการทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยติดเตียง

โดยให้ผู้ช่วยจับเข่า และข้อเท่า ทำซ้ำๆข้างละ 10 ครั้ง

ท่าที่ 1 บริหารข้อเข้าและสะโพกงอเข่า ให้มากที่สุดแล้ว ดึงกลับในท่าราบ

ท่าที่ 2 บริหารข้อสะโพกด้านข้างกางขาออกและเข้า

ท่าที่ 3 บริหารข้อเข่าในท่าหมุนยกเข่าขึ้นแล้วหมุนขาช่วงล่าง ไปด้านซ้ายและขวาโดยให้แกนขาอยู่กับที่

ท่าที่ 4 บริหารข้อเท้าจับอุ้งเท้าโดยให้นิ้วเท้าของผู้ป่วยยันตรงข้อมือและลำแขน ออกแรงกดแขน เพื่อให้ปลายเท้าของผู้ป่วยชิดกับหน้าแข้ง เข้าและออก

ท่าที่ 5 บริหารข้อเท้าและนิ้วเท้าจับปลายเท้า บิดซ้ายและขวา

Credit : eldertrend.com/การดูแลผู้สูงอายุ-eldercare/การช่วยกายภาพบำบัดรักษาแก่ผู้ที่นอนติดเตียง-เคลื่อนไหวด้วยตัวเองไม่ได้/