12 ท่าบริหารร่างกายสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

การช่วยกายภาพบำบัดรักษาแก่ผู้ที่นอนติดเตียง เคลื่อนไหวด้วยตัวเองไม่ได้
โดยทั่วไปการช่วยฟื้นฟูกายภาพบำบัด จะช่วยฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยในเรื่องต่างๆ

6 สิ่งสำคัญ สำหรับการดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุติดเตียง

ผู้ป่วยติดเตียงคือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา บางคนอาจจะสามารถขยับแขนหรือขาได้บ้าง แต่ยังต้องมีคนช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวัน โดยสภาวะเหล่านี้ทำให้เกิดผลข้างเคียงกับร่างกายเช่น การเกิดแผลกดทับเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น