เตียงสำหรับโรงพยาบาล 3 ไกร์ ปีกนก ระบบไฟฟ้า

47,000 ฿