เตียงนอนผู้สูงอายุ 3 ไกร์ ระบบมือหมุน ราวสไลด์

21,900 ฿