เตียงสำหรับโรงพยาบาล 3 ไกร์ไฟฟ้า (ต่ำพิเศษ)

49,000 ฿