เตียงสำหรับโรงพยาบาล รุ่น IVY-SD01 เตียง 1 ไกร์ มือหมุน

9,000 ฿