ขอขอบคุณลูกค้า MEDICALPLUS

ขอขอบพระคุณทางผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซกาที่ไว้วางใจ Medicalplus ให้นำเตียงผู้ป่วยไปส่งมอบที่โรงพยาบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาญ